Tầm nhìn và Sứ mệnh

Xây dựng DKIT trở thành Công ty cung cấp dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin hàng đầu, đẳng cấp quốc tế

 DKIT luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng. Vì vậy DKIT đã xác định sứ mạng của mình trong thời đại hiện nay chính là “Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT - Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của DKIT và của Việt Nam”

DKIT mong muốn trở thành một tổ chức văn mình hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Việt Nam trong công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, xứng đáng là một trong những Công ty CNTT hàng đầu Việt Nam

Thành viên công ty

Mỗi thành viên Công ty DKIT phải:

              -Nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm do Pháp luật quy định và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty .

              -Thực thi tất cả các quyền hạn và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, với sự cần mẫn và cẩn trọng đúng mức và vì quyền lợi tốt nhất của Công ty...

Thương hiệu DKIT

Công ty Công nghệ thông tin DKIT ngày nay là một trong những công ty cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt Nam. Hình ảnh thương hiệu DKIT đã từng bước đi vào tâm trí khách hàng, đối tác, bạn bè như một thương hiệu đáng tin cậy.

Văn hóa công ty

DKIT duy trì một phong cách làm việc, giao tiếp mang đậm bản sắc con người DKIT. Chúng tôi xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp thể hiện văn hóa nhân bản, có nguyên tắc rõ ràng trong mọi hoạt động, giao tiếp và vui chơi giải trí.Chúng tôi là một tập thể giàu truyền thông văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng nhau gắn kết, gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống luôn sáng mãi với thời gian 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC