Giải trí

Tình yêu và PC (Phần 4)

Trong cơn say thấy em ở trên cao. PageUp anh lên và Undo cuộc sống.
Đọc thêm

Tình yêu và PC (Phần 3)

Em vội bước ra đi quên Logoff. Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Đọc thêm

Tình yêu và PC

Trái tim anh, em select bằng mouse.
Đọc thêm

Tình yêu dưới con mắt của dân IT

Anh yêu em mà em chẳng Open. Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.
Đọc thêm
« 1 »